lt
en ru
Pradžia
En Ru

Europos judumo savaitė 2021

Europos judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16–22 dienomis. Šia kampanija Europos šalys raginamos skatinti darnų transporto priemonių naudojimą ir pakviesti žmones išbandyti transporto alternatyvas, galinčias pakeisti automobilį.

2021 metų Europos judumo savaitės tema – Saugus ir sveikas tvariai judėdamas.

Pagal Paryžiaus sutartį, kurios tikslas yra klimato šilimą sulaikyti iki 1,5 laipsnio ribos, būtina sustabdyti anglies dioksido išskyrimą iki 2050 m.

Neutralumą anglies dioksido taršos atžvilgiu galima pasiekti keliais būdais, įskaitant anglies dioksido taršos mažinimą teikiant prioritetą mažai ir visiškai neteršiančiam viešajam ir asmeniniam transportui, taip pat ėjimui ir važiavimui dviračiu.

Būsto energijos taupymo agentūra prisideda prie judumo savaitės iniciatyvų, o taip pat primena, kad prisidėti prie klimato kaitos mažinimo galima ir atnaujinant savo daugiabutį. ES Pastatų energinio efektyvumo direktyva numato, jog didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 m. turi tapti neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai efektyviai pertvarkyti į beveik nulinės energijos, t.y. beveik nevartojančius energijos pastatus.

Skaičiuojama, jog arti 80 proc. Europos pastatų yra energiškai neefektyvūs, jie sunaudoja 40 proc. visos energijos ir į atmosferą išleidžia apie 36 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šie skaičiai yra akivaizdus įrodymas, jog pastatų sektoriuje glūdi didžiulis energijos taupymo ir klimato kaitos mažinimo potencialas.

En Ru