lt
en ru
Pradžia
En Ru

Korupcijos prevencija

Viena iš pagrindinių Būsto energijos taupymo agentūros vertybių – skaidrumas. Siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą, viešumą ir didinti visuomenės pasitikėjimą, Agentūra įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, kurių tikslas – neleisti atsirasti ir plisti korupcijai.

Apie galimai neskaidrias Būsto energijos taupymo agentūros darbuotojų veiklas galite pranešti:

  • internetu: pildyti formą;
  • raštu (VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius);
  • už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam asmeniui telefonu 861214472;
  • elektroniniu paštu v.celkiene@betalt.lt;
  • atvykus į instituciją (kreiptis tiesiogiai į už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingą asmenį, Švitrigailos g. 11B, Vilnius).

Kreipiantis raštu, ant voko būtina nurodyti – "Už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui".
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją:

Vaida Čelkienė,
Viešinimo programos įgyvendinimo skyrius specialistė,
v.celkiene@betalt.lt, tel.: 861214472

Pranešime prašome nurodyti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus, Jūsų nuomone, reikšmingus duomenis.

Gauta informacija nebus viešai skelbiama, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems ar padariusiems asmenims. Agentūra pranešime nurodytą informaciją naudos tik savo reikmėms – kaip korupcijos ir kitų neteisėtų veiksmų tyrimo ir prevencijos priemonę. Be pranešėjo sutikimo jo pateikti asmens duomenys nebus viešinami, išskyrus atvejus, kai teisės aktai aiškiai numato, kad duomenys privalo būti paviešinti.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų.

Asmuo, pateikęs pranešimą, apie įstaigos atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą, tačiau, Agentūrai nusprendus, atsakymas į tokio pobūdžio skundą gali būti skelbiamas viešai, adresu www.betalt.lt skiltyje Korupcijos prevencija.

En Ru