lt
en ru
Pradžia
En Ru

Tyrimas: didžioji dalis atnaujintų daugiabučių gyventojų teigiamai vertina renovacijos kokybę

Didžioji dalis (78 proc.) atnaujintų daugiabučių gyventojų savo namo renovacijos kokybę vertina labai gerai arba gerai. Tai parodė rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ kartu su Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) atliktas reprezentatyvus daugiau nei metus atnaujintuose daugiabučiuose gyvenančių gyventojų nuomonės tyrimas.

Respondentų buvo prašoma atsakyti, kaip jie vertina savo daugiabučio būklę, praėjus kuriam laikui po renovacijos. Dauguma tyrimo dalyvių savo daugiabučio būklę vertino pozityviai: 26 proc. – labai gerai, 52 proc. – gerai, o 16 proc. – patenkinamai. Ir tik 6 proc. apklaustųjų apie savo renovuoto namo būklę pasisakė neigiamai.

“Šio tyrimo metu gauti rezultatai išryškino du itin svarbius aspektus. Pirmiausia, tai yra akivaizdus patvirtinimas, jog dabartinė renovacijos kokybės priežiūros ir kontrolės sistema užtikrina tinkamą daugiabučių atnaujinimo procesų kokybės valdymą. Antra, tyrimas parodė, jog viešojoje erdvėje, įvairiose diskusijose ar galiausiai gyventojų skunduose keliamos problemos yra trumpalaikės – galutiniam rezultatui, kaip matyti, jos neturi arba turi labai mažai įtakos,” – tvirtina Valius Serbenta, Būsto energijos taupymo agentūros direktorius.

Taip pat tyrimo dalyvių buvo klausiama, ar renovacija pateisino jų lūkesčius. Didžiosios dalies (82 proc.) tyrimo dalyvių lūkesčiai po renovacijos liko patenkinti: ketvirtadalio (25 proc.) respondentų lūkesčius renovacija visiškai pateisino, 57 proc. – greičiau pateisino. O likusiųjų 10 proc. apklaustųjų lūkesčių renovacija greičiau nepateisino, 4 proc. – visiškai nepateisino, 4 proc. nuomonės šiuo klausimu neišreiškė.

Lūkesčių atitikimą dažniausiai lėmė sumažėjusios šildymo kainos (25 proc.), 23 proc. respondentų teigimu po renovacijos tapo jaukiau ir gražiau, 20 proc. – šilčiau.

Tuo tarpu lūkesčių neatitikimą dažniausiai lėmė renovacijos metu galimai nekokybiškai atlikti darbai ir padarytas brokas (5 proc.), per brangi kaina (4 proc.) ar nepilnai išpildyti lūkesčiai (3 proc.).

„Galimai prasta darbų kokybė yra viena pagrindinių problemų, dėl kurios nuogąstauja savo namo renovaciją planuojantys gyventojai. Tačiau, kaip rodo tyrimo rezultatai, tik 5 proc. tyrimo dalyvių užsiminė apie galimą renovacijos darbų broką,“ – pastebi Ignas Zokas, rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ direktorius.

Pasak I. Zoko, akivaizdu, jog mes kartais per daug sureikšminame neigiamą patirtį ir gąsdiname ja vieni kitus, nepastebėdami esminių privalumų, kurie, renovacijos atveju,  matomi  plika akimi tiesiogine šio žodžio prasme.

Į klausimą, kokius pagrindinius renovacijos privalumus galėtumėte įvardinti, dažniausias atsakymas buvo mažesnės kainos už šildymą (77 proc.), antroje vietoje – pasikeitusi gyvenimo kokybė (62 proc.), o trečiąja – ketvirtąja vietomis dalijosi tokie privalumai kaip komfortiška oro temperatūra bute (59 proc.) ir išaugusi nekilnojamojo turto vertė (59 proc.)

En Ru