lt
en ru
Pradžia
En Ru

Daugiabučių renovacija Ukrainoje – pagal Lietuvoje įgyvendinamą modelį

Šią savaitę Būsto energijos taupymo agentūroje (toliau – Agentūra) lankosi dviejų Ukrainos savivaldybių – Kremenčiuk ir Pryluki – atstovai, atsakingi už energinio efektyvumo didinimo projektų vystymą ir įgyvendinimą. Pagrindinis šios delegacijos vizito tikslas – detaliai susipažinti su Lietuvoje įgyvendinama daugiabučių namų atnaujinimo programa, pagrindiniais jos veikimo principais, vyriausybės ir savivaldos vaidmeniu renovacijos procese, programos finansavimo schemomis ir mechanizmais.

Siekdami susipažinti su programos veikimo principais praktikoje, Ukrainos delegacijos atstovai lankysis prie atnaujintų Vilniaus daugiabučių, kur susitiks su įgyvendinamų ir jau įgyvendintų projektų administratoriais, bendrijų pirmininkais bei pačiais gyventojais, taip pat lankysis Anykščių rajono savivaldybėje, kurioje bus supažindinti su savivaldos vaidmeniu daugiabučių namų atnaujinimo procese.

 „Džiugu, jog ne vienerius metus trunkantis bendradarbiavimas su Ukraina vyriausybiniu lygmeniu, šiandien įgauna naujas formas – pirmieji žingsniai daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo link žengiami savivaldoje,“ – teigia Agentūros direktorius Valius Serbenta.

Pasak V. Serbentos, ne mažiau džiuginantis ir tas faktas, jog pamatine daugiabučių energinio efektyvumo didinimo šalyje platforma pasirinktas Lietuvoje įgyvendinamas daugiabučių renovacijos modelis. Tai tik dar kartą patvirtina faktą, jog mums pavyko sukurti optimalų modelį, užtikrinantį kryptingą ir ilgalaikę pastatų energinio efektyvumo didinimo politiką.

Kremenčiuk ir Pryluki savivaldybių atstovų vizitas Lietuvoje – tai Agentūros įgyvendinamo projekto, skirto Ukrainos savivaldybių darbuotojų gebėjimų stiprinimui rengiant ir įgyvendinant daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programas, pirmasis etapas. Vėlesniuose etapuose numatyti Agentūros specialistų vizitai į šias savivaldybes, kuriose bus vykdomi mokymai, įvertinama atskiros savivaldybės šilumos ūkio būklė, atliekama situacijos analizė. Galutinis šio projekto tikslas – parengti rekomendacijas savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimui.

„Esu įsitikinusi, jog Lietuvos sukaupta patirtis, vystant daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo politiką, rengiant įstatyminę bazę bei kuriant kitus norminius dokumentus, pasitarnaus įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo projektus Ukrainoje,“ – tvirtina Tetiana Andriievska, viena iš Ukrainos delegacijos atstovių.

Lietuvoje įgyvendinama daugiabučių namų atnaujinimo programa jau buvo pristatyta Estijos, Gruzijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Rumunijos ir kitų šalių atstovams.

En Ru